Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของคุณ Nongnaphat Sawaruk สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และการบริจาคสิ่งของจำเป็นหลากหลายรายการเพื่อสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกกลุ่มวัย..