Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณภัทรานิษฐ์ ภัคทวีวัฒน์ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด ตลอดจนการทำบุญด้วยทุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน และอาหาร รวมถึงนมกล่องพร้อมดื่ม.. ขอร่วมยินดีกับคุณภัทรานิษฐ์ ในวันพิเศษนี้ ขอให้มีสุขภาพดีและการงานอาชีพก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ..