Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณสุวิมล สีบุญมา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาเพื่อนมาทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงข้าวสาร น้ำมันพืช ผ้าอ้อมผ้าฝ้าย และนมอัดเม็ด ให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ