Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะไทย-เหซิน ศูนย์พระเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน สำหรับการเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ รุ่นเล็ก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา เพื่อเด็กทุกกลุ่มวัย..