Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนางสาวณัฏฐนันธ์ นามพะเนาว์  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสวันพ่อแห่งชาติ ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน และการบริจาคสิ่งของจำเป็นหลากหลายรายการ