Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวเนตรนภา ดาญาใหญ่ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ ในบ้าน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ..