อรวรรณรับหมวก

Facebooktwittergoogle_plusmail

นางสาวอรวรรณ ร่วมพิธีก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล โดยเป็นหนึ่งในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ จำนวน 138 คน ที่ได้รับมอบมงกุฎดอกโมก จากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในภาคเช้า จากนั้น ได้เข้าร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีมอบหมวกและเสื้อพยาบาล ซึ่งมีคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์  เป็นประธาน ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ ในภาคบ่าย ทั้งนี้ คุณครูติ๋วและนางสาวรดาวรรณ ได้เป็นตัวแทนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในการร่วมแสดงความยินดีในพิธีที่มีความหมายยิ่งนี้.. ขอให้น้องอรวรรณมีความมานะพยายามต่อไปจนประสบความสำเร็จนะคะ/ครับ..