ฉลองวัดอัสสัมชัญ พัทยา 2017

Facebooktwittergoogle_plusmail

สมาชิกบ้านเด็กกำพร้า พัทยา นำโดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ และคณะซิสเตอร์ ร่วมงานฉลองประจำปี 2017 ของวัดอัสสัมชัญ พัทยา ซึ่งมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ คณะสงฆ์และบรรดาสัตบุรุษจากพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมเทิดเกียรติโอกาสฉลองพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ด้วย  และเนื่องจากเป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณพ่อฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม จึงเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความยินดีกับคุณพ่อเจ้าวัดด้วย..