Facebooktwittergoogle_plusmail

..กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2 โดยการนำของนางสาวจุรีมาศ ทองเนื้ออ่อน สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การจัดกิจกรรมศิลปะพัฒนาชุมชน เพิ่มทักษะทางศิลปะให้น้อง ๆ รุ่นโตผ่านการวาดภาพลงในผ้าตามความคิดสร้างสรรค์ของน้อง แล้วเอาผ้านั้นมานุ่งเป็นโจงกระเบน การแจกขนมให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กเล็ก และอาหาร