Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวนันทาพร คำละคร และครอบครัว สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการนำน้ำผลไม้ ขนม และข้าวสาร มาสนับสนุนโภชนาการของน้อง ๆ หลายกลุ่มต่างวัย รวมถึงเด็กพิการที่เราดูแล