Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวโกศล เหล่าชิงลา และเพื่อนร่วมงานบริษัท ซีเนียร์แอร์โรสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการมอบความปรารถนาดีให้กับน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน และการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเสื้อผ้า และเวชภัณฑ์