Facebooktwittergoogle_plusmail

..กลุ่มสหายรุ่นเอกภาษาอังกฤษ มศว. ประสานมิตร ปี 2517 ของคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการบ้านเด็กกำพร้า พัทยา สำหรับการเยี่ยมคารวะคุณพ่อ การทำความรู้จักกับงานของเรา การทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา