ระลึกถึงผู้ล่วงลับ

Facebooktwittergoogle_plusmail

โอกาสวันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ปี 2017 โบสถ์เซนต์นิโคลัส พัทยา และสมาคมสุสานพัทยา ร่วมกันจัดพิธีเสกสุสานประจำปี  ตัวแทนเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อการพักผ่อนในสันติสุขของบรรดาผู้มีพระคุณ และญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว