อำลาบุคลากรอาวุโส

Facebooktwittergoogle_plusmail

โอกาสปิดเดือนแม่พระ สมาชิกในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ร่วมกันสวดภาวนาขอพรเพื่อผู้ที่มีพระคุณต่อบ้าน และความปลอดภัยของเราทุกคน  นอกจากนี้ ยังถือโอกาสแสดงความขอบคุณต่อนายไพบูลย์ ศรีสุข ซึ่งได้เกษียณอายุงาน หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่โชเฟอร์มาเป็นเวลา 38 ปี  ขอพระอวยพรคุณไพบูลย์ และครอบครัวศรีสุข ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงกระเพาะปลาน้ำแดงด้วยครับ/ค่ะ