Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวกมลวรรณ ลี้เจริญ แห่งบริษัท พี.เอส.เค. เพอเฟคชั่น จำกัด สำหรับการเข้ามาเยี่ยมเยือนสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้ง ตลอดจนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อย รวมถึงเค้กที่นำมาเติมความสุขให้กับเด็กรุ่นโตและน้องๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา