Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวศุภาวรรณ บูรณะสิน สำหรับการหวนมาทำบุญวันเกิดอีกปีที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมทั้งชวนเพื่อนๆ เข้ามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างช่วงบ่ายสำหรับน้องๆ รุ่นโต ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นประโยชน์ในการดูแลเด็กๆ หลายช่วงวัย ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณศุภาวรรณครับ/ค่ะ”