“ทักษะชีวิต”

Facebooktwittergoogle_plusmail

น้อง ๆ รุ่นประถมฯ จากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ร่วมโครงการเสริมสร้างพื้นฐานทักษะชีวิต ในช่วงปิดภาคเรียน นำโดยคุณครูกุ้งและพี่เลี้ยง โดยเด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากการโดยสารรถไฟ  และรถสองแถว   มีการฝึกความรัก ความสามัคคี  ความมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันกัน การรอคอย การใช้เงิน การเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ ตลอดจนได้เข้าวัดไหว้พระ และชื่นชมธรรมชาติในระหว่างการเดินทาง เป็นประสบการณ์ที่เอื้อให้น้อง ๆ เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ..