Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวจิติมา ทองมี นางสาวอัญชลี ทองดี และนางสาวธิดารัตน์ กลมเกลียว จากศรีราชา ชลบุรี สำหรับการแบ่งปันตุ๊กตา ขนมและนมกล่องพร้อมดื่มให้เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ หลายวัยในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา