Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวรตาธัน อุบล และเพื่อน ๆ จากศรีราชา สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการทำบุญด้วยอาหารหลากหลายชนิด โดยมีน้อง ๆ รุ่นโตร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก