Facebooktwittergoogle_plusmail

..รศ. นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และทีมซีเอสอาร์ สำหรับการดำเนินโครงการ “พี่ใจดี ด้วยรักและใส่ใจ” ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำความรู้จักกับงานของเรา การจัดกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กกำพร้ารุ่นโต การเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อนและผู้ป่วย การมอบสิ่งของจำเป็น ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และทุนการศึกษา ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ โดยมีคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก และทีมงานของเราให้การต้อนรับ