Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสุธาทิพย์ วิบูลย์ไพบูลย์ ซึ่งได้มาทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา พร้อมคณะจากบริษัท ไทยเมจิ ฟาร์มาซิวติคัล จำกัด เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำหรับความปรารถนาดีที่แบ่งปันให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของเรา ด้วยการเลี้ยงอาหารให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม ทั้งสองมื้อของวันนี้ แม้เจ้าภาพจะไม่สะดวกเดินทางมาเห็นด้วยตาของตนเอง ถึงความสุขของน้อง ๆ..