Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวอัชฌาดา ศรีชลไพศาล และครอบครัวเพื่อนๆ จากตำบลเสม็ด เมืองชลบุรี สำหรับการพาสมาชิกวัยใสเข้ามาทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการแบ่งปันเสื้อผ้า ตุ๊กตา กระดาษชำระ ขนม นมกล่อง รวมถึงทุนทรัพย์สนับสนุนการดำเนินงานของบ้าน