Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะจากบริษัท อิกซ์สิบิท จำกัด กรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนและทำบุญประจำปีที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อย รวมถึงช็อกโกแลต และขนม ที่นำมาเสริม ให้กับเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการทุกกลุ่มที่เราดูแล