Facebooktwittergoogle_plusmail

..พันโทณวณัฐ มุ้ยจีน สำหรับการทำบุญด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันสำหรับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งเจ้าภาพไม่สะดวกเดินทางมาในวันนี้