Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของนางสาวสุมินตรา จิตปลื้ม สำหรับการแบ่งเวลาช่วงวันหยุดพักผ่อน เข้ามาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กกำพร้าวัยเรียน