หนึ่งในสิบ

Facebooktwittergoogle_plusmail

กลับเข้าเรียนที่โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา ในปีการศึกษาใหม่นี้ น้องแอนเริ่มเรียนในชั้นมัธยมฯ 5 และเพิ่งได้รับรายงานผลการเรียน ในเกรด 3.13 สำหรับปีการศึกษาที่ผ่านมา คุณสุวรรณาจึงได้มอบรางวัลเรียนดีและความประพฤติเยี่ยมให้กับเธอ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของน้อง ๆ วัยเรียนในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ที่เรียนได้เกรด 3.0 ขึ้นไป ไม่ช้าเกินไปสำหรับการร่วมแสดงยินดีกับน้องแอน และขอให้ความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องของน้องแอนเกิดผลเป็นที่น่าพอใจครับ/ค่ะ