Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของนางสาวอินทิรา วัฒนญาณนนท์ สำหรับการหวนมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยในวันนี้ ถือโอกาสทำบุญวันเกิดครบรอบปีที่ 29 ของนางสาวอิสรา ธีระเกียรติกำจร ชาวเชียงใหม่ ด้วยการบริจาคของใช้จำเป็นสำหรับเด็กกำพร้าหลายวัย ขอบพระคุณทุกท่าน และขอร่วมยินดีกับคุณอิสราเป็นพิเศษครับ/ค่ะ