ขอบคุณและอำลา

Facebooktwittergoogle_plusmail

สมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา แสดงความขอบคุณนวกเณรีวัลภา ธารน้ำเดชา จากคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 3 เดือน ในการฝึกภาคสนามและเจริญชีวิตแห่งการรับใช้ โดยเฉพาะการช่วยดูแลน้อง ๆ ในห้องเด็กจิ๋วเป็นอย่างดี.. ขอพระอวยพรให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าในการติดตามพระคริสต์สืบไป