ขอพรเพื่อทุกคน

Facebooktwittergoogle_plusmail

เดือนแม่พระสายประคำเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง แม้เด็ก ๆ และบุคลากรส่วนใหญ่ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ แต่สมาชิกของเรา รวมถึงเด็กกำพร้า เด็กพิการทางการได้ยิน ร่วมกันสวดสายประคำในช่วงค่ำตลอดเดือนตุลาคม เพื่อภาวนาขอพรจากพระมารดามารีอา ให้ทุกคนในบ้าน ตลอดจนบรรดาผู้มีอุปการคุณของเรา มีสุขภาพดี ปลอดภัย และเจริญก้าวหน้า โดยในวันที่ 1 ต.ค. คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ได้เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดเดือนแม่พระปีนี้