ป้องกันอัคคีภัย

Facebooktwittergoogle_plusmail

เพื่อปกป้องชีวิตที่มีคุณค่า ผู้บริหาร บุคลากรและเด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จำนวน 55 คน ร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดยคณะวิทยากรจากกองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึกกองเรือยุทธการ จากฐานทัพเรือสัตหีบ นำโดย นท. สมศักดิ์ สีโยแก้ว หัวหน้าแผนกป้องกันความเสียหาย ปกส. กฝล. กฝร..  ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ