Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวนุจรี จำวัน และครอบครัว รวมถึงนางดวงใจ เหล็กดี จากตำบลหนองขาม ศรีราชา สำหรับการสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคน้ำดื่มแบบถ้วยและนมกล่องพร้อมดื่ม