Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายวรวุฒิ สิงสอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและงานบุคคล บริษัท พีเจ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และทีม สำหรับการนำขวดนม 94 ใบ และเบบี้ไวพส์/ผ้าทำความสะอาด 96 ห่อ มาบริจาคให้เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา