Facebooktwittergoogle_plusmail

..มิสเตอร์ชาด เอ็ดม่อนส์ ชาวอเมริกัน สำหรับการมาทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยได้ทักทายและสื่อสารกับคุณครูแต๋มด้วยภาษามือ รับทราบว่ายังเป็นช่วงปิดภาคเรียน และตั้งใจจะมาเยี่ยมน้อง ๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในโอกาสต่อไป