ขนมไข่หงส์

Facebooktwittergoogle_plusmail

ปิดภาคเรียนกลางปีการศึกษา 2560 แล้ว ครูกุ้งจึงนำเด็ก ๆ รุ่นประถมศึกษาในความดูแล มาเรียนรู้วิธีทำไข่หงส์ในห้องเรียนที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การหาอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตลอดจนการลงมือทำเป็นขั้นเป็นตอน จนได้ชิมอาหารว่างอร่อย ๆ ฝีมือตนเอง..