ฉลองศาสนนาม

Facebooktwittergoogle_plusmail

การฉลองศาสนนามไมเคิล หรืออัครเทวดามีคาแอล เป็นโอกาสที่น่าชื่นชมยินดีของสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา อีกทั้งมีเพื่อนบ้าน ญาติมิตร และแขกพิเศษหลายท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ในสัปดาห์นี้ ในหลายช่องทางสื่อสาร..  ขอพระอวยพรให้คุณพ่อมีสุขภาพดี และมีความสุข อันเป็นสิ่งที่ท่านพยายามทำให้ทุกคนในบ้านมี..