งานวันเด็กแห่งชาติ 2558

Facebooktwittergoogle_plusmail

“ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต..” โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับน้องๆ เด็กกำพร้าระดับอนุบาลและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในวันที่ 9 มกราคม 2558 เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ เอง ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน และส่งเสริมให้น้องๆ มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกและหลากหลาย เป็นต้น เก้าอี้ดนตรี โยนห่วง เตะบอลเข้าประตู กินวิบาก กินปลาเส้น โยนบอลลงตะกร้า ฯลฯ ในโอกาสนี้ ครอบครัวของน้องมดตะนอย ศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ ได้กรุณามามอบขนมและของเล่นให้กับเด็กๆ ด้วย ขอบคุณครับ/ค่ะ