Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

..คณะของนายธนชัย โชติประกายเกียรติ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กวัยเรียน..

» Read more

..คุณปีเตอร์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ซึ่งรวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. หวังว่าเราจะมีโอกาสแสดงความขอบคุณต่อคุณปีเตอร์ในอนาคตอันใกล้ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของมิสเตอร์ฮิโรโนบุ คาวากุชิ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ..

» Read more

..นางสาวอัสมา แวโน๊ะ และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ..

» Read more

..นางสุภาภรณ์ วรรณนิยม และนางสาวไตรรัตน์ อำไพ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการประเภทต่าง ๆ..

» Read more

..นางสาวมณฐิตรา สุทธิจำนง และเพื่อน ๆ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการ ด้วยการบริจาคนมผงเด็ก ของเล่น ผ้าเช็ดตัว และปัจจัยสมทบทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน..

» Read more

..นางสาวเสาวรส รัตนโฉมศรี และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ ในเด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กตั้งแต่สองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา..

» Read more

..คณะของคุณอาซิมิน่า อเล็กซานดราทอส ชาวออสเตรเลีย สำหรับการเยือนและสนับสนุนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นระยะ ๆ โดยในสุดสัปดาห์นี้ คุณมิน่าได้เล่นกับน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน และบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน..

» Read more

..คุณอาอิ ฮิกุชิ ชาวญี่ปุ่น จากศรีราชา  สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะเป็นครั้งแรก การนำขนมปังกรอบธัญพืชมาฝากเด็ก ๆ ตลอดจนความตั้งใจจะมาเยี่ยมเยือนเราอีก..

» Read more

..คุณสุธิดา และคุณวรวุฒิ เณรรักษา สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการแบ่งปันอาหารประเภทต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ

» Read more
1 2