Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

..ครอบครัวของคุณนิด ประไพ โยฮันซอน จากประเทศสวีเดน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการพักผ่อนในเมืองไทย การบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า และเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more

..คณะผู้บริหาร บุคลากร และลูกค้าชาวต่างประเทศของโรงแรมเอเชีย พัทยา สำหรับการเชิญน้อง ๆ จากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จำนวน 40 คน พร้อมด้วยคุณครูและพี่เลี้ยงอีก 13 คน ไปร่วมกิจกรรม CSR ที่ทางโรงแรมจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว การมอบของขวัญของเล่นจำนวนมาก การเลี้ยงอาหารกลางวัน การแสดงบนเวที ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็ก ๆ นำความสุขและสนุกสนานมาสู่น้อง ๆ เป็นอย่างมาก.. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ..

» Read more