Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

..คณะของคุณพัชราภรณ์  ศรีแก้วน้ำใสย์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็กรุ่นโต..

» Read more

..คณะของคุณวนิชยา แซ่บู้  สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการทำบุญด้วยสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ..

» Read more

..คณะผู้บริหารและบุคลากรบริษัท เลิฟทริป ทราเวลเลอร์ จำกัด จากสมุทรปราการ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า และผู้พิการประเภทต่าง ๆ ในบ้านของเรา..

» Read more

..คณะจากสโมสรโรตารี่ Gumi-Jeongsu จากเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยการประสานงานของคุณวาสินา สุขแต้ม แห่งบริษัท แบงค็อค ชาร์ม ทัวร์ จำกัด สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด รวมถึงจักรยานเด็กเล็ก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  โดยคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็กของเรา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น..

» Read more

..คุณไบรเดน ไว้ท์ และมารดา คือคุณเด็บบี้ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งที่สอง การแนะนำคุณเลียม แฟร็งค์คอม และภรรยา คือคุณเว็นดี้ ซึ่งร่วมเดินทางมากับเรือสำราญในครั้งนี้ ให้มารู้จักกับงานของเราและเด็ก ๆ การบริจาคเครื่องเขียนจำนวนมาก และทุนสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ตลอดจนการแจกของที่ระลึกให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาด้วย..

» Read more