Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

..คุณนวพรรษ ไพรอนันต์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนม และทุนการศึกษาเพื่อน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ..

» Read more

น้ำฝน สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ..

» Read more

..คุณมณีรัตน์ สายแก้ว และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการแบ่งปันผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กทารก ข้าวสาร และขนมให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็ก ๆ..

» Read more

..คุณประภัสสร ชมพูวงศ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการพาครอบครัวมาบริจาคสิ่งของ และการเป็นเจ้าภาพ นำข้าวมันไก่ทอด  ส้ม สตรอว์เบอรี่ และเค้ก มาเลี้ยงในมื้อกลางวัน  ของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิด แด่คุณประภัสสร” ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณประพันธ์ พิริยสถิต และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณอดุล บุญเพ็ชร พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ในทีมมิตรภาพแวน และ AIA ซักอบรีด สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ตลอดจนการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะในห้องเด็กอ่อน..

» Read more

..คุณสุพัตรา โพธิ์หล้า และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ และทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน..

» Read more