Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

..คุณสุทรรศนีย์ ภาณุประภา หรือคุณหนิง แห่งบริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด สำหรับการทำบุญวันเกิดที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เป็นประจำปี โดยในปีนี้ นอกจากจะได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงเบอร์เกอร์ นักเก็ต มันฝรั่งแท่งทอด น้ำผลไม้ และน้ำอัดลม ให้กับน้อง ๆ ทั้งสองกลุ่มแล้ว เจ้าของวันเกิดยังได้กรุณาบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นหลากหลายประเภท สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ และผู้พิการในบ้านของเราด้วย.. ขอพระอวยพรคุณหนิงเป็นพิเศษ ให้มีครอบครัวที่อบอุ่น สุขภาพที่ดีเลิศ และภารกิจการงานที่ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณประภารัตน์ เริงใจ จากบริษัท กู๊ด แพ็ค จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โอกาสทำบุญอุทิศให้กับลูกแทนป่าน ทองสูงเนิน ผู้ล่วงลับ..

» Read more

..คณะของมิสเตอร์ไรอัน สการ์รัตต์ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ..

» Read more

..คณะของคุณพรนิช สรรพวัฒน์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กรุ่นโตและเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา..

» Read more

..ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพฯ นำโดยบาทหลวง โทมัส อภิชิต ชินวงค์ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย..

» Read more

..คณะจากกรมช่างโยธาทหารอากาศ ดอนเมือง นำโดยนาวาอากาศโท วินิตย์ พวงละออง สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเรียน.. ขอขอบคุณทุกท่าน และเป็นพิเศษ สำหรับการประสานงานของเรืออากาศตรีกัมพล จันทระ..

» Read more