Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

..สโมสรโรตารี่ชาเต็ลแซงต์เดอนีส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับเจ้าของวันเกิด คือ มิสเตอร์ช็อง-แบร์นารด์ เดอมิแยร์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ผู้ประสานงานระหว่างสโมสรโรตารี่กับบ้านของเรา ได้ช่วยบริการอาหารมื้อพิเศษนี้ แม้น้อง ๆ หลายคนจะไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารเนื่องจากมีอาการป่วย..

» Read more

..คณะของนางสาวยี่เย้น แซ่จาง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการอุ้มน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา..

» Read more

..คุณปาริชาต โอทกานนท์  และครอบครัว จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน  และการบริจาคนมผงให้กับน้อง ๆ รุ่นเล็ก..

» Read more