Monthly Archives: มกราคม 2018

..คุณปานจรีย์ เรืองจันทร์ และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคอาหารต่าง ๆ และผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป..

» Read more

..คุณจอห์น ยูฮั่น ปัน จากสิงคโปร์ สำหรับการแนะนำเพื่อน ๆ รวมถึงคุณวินเซนต์ เต มาทำความรู้จักกับน้อง ๆ ที่เขาคุ้นเคย ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเครปญี่ปุ่นเป็นอาหารว่างให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกกลุ่มวัย..

» Read more

..คุณปัทมาภรณ์ พงษ์ดี และคุณอรสา พาลี สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของและทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่ทั้งสองท่าน” ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณณัฐฐิชาทิพย์ บุญขันธ์  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของหลากหลายรายการ..

» Read more

..คุณมะณีรัตน์ และคุณพัฒชณสรณ์ สมัยธรรม  พร้อมด้วยคุณประภา ศุลภสร สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน และการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณมะณีรัตน์..   สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของนายธนพัชญ์ ไววิทย์ถาวรกุล สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคข้าวสาร จำนวน 50 กิโลกรัม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกกลุ่มวัย..

» Read more

..คณาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว ปันสุขให้น้องเด็กกำพร้า การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ และทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน..

» Read more

..นางสาวจิตติมา ดีประเสริฐวงศ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ แม้เจ้าภาพจะไม่สะดวกมาเยือนในวันนี้..

» Read more

..นางสาวทิพวิมล วิริยะกาล จากอิตาลี สำหรับการทำบุญประจำปีที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา แม้จะไม่สามารถมาเยี่ยมน้อง ๆ ในปีนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพิซซ่า มันฝรั่งทอด และน้ำอัดลม ในมื้อกลางวันของเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา ซึ่งรวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา..

» Read more