Monthly Archives: มกราคม 2018

..สโมสรโรตารี่ชาเต็ลแซงต์เดอนีส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับเจ้าของวันเกิด คือ มิสเตอร์จีลแบรต์ โคโคส์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ผู้ประสานงานระหว่างสโมสรโรตารี่กับบ้านของเรา ได้มาช่วยบริการอาหารเช่นเคย..

» Read more

..นางสาววิไลวรรณ กาลสุวรรณ และนายรัฐสรณ์ แก้วเหล็กไหล สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก และการทำบุญด้วยนมผงและของใช้เด็กเล็ก..

» Read more

..คณะของนางสาวดาวเงิน  ติณะมาศ  สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กกำพร้าและเด็กพิการในความดูแลของเรา..

» Read more