Monthly Archives: มกราคม 2018

..คุณริชาร์ด ชอว์ ชาวอังกฤษซึ่งเคยมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ร้อยเอ็ดและเชียงใหม่ พร้อมด้วยภรรยา คือ คุณแครอล จากสำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในระหว่างการพักผ่อนในเมืองไทย การทักทายเด็กกลุ่มต่าง ๆ ในระหว่างการชมรอบบริเวณบ้าน การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป ความสนใจจะเป็นอาสาสมัครกับเรา ตลอดจนความตั้งใจจะมาเยี่ยมและเลี้ยงอาหารอีก..

» Read more

..คณะของนายเทพฤทธิ์ โคเลิศ แห่งร้านหอมมนต์เบเกอรี่ รามอินทรา กรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน การเลี้ยงเค้กและนมกล่องเป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา..

» Read more