Monthly Archives: มกราคม 2018

..คณะผู้บริหารบริษัท รถรุ่งเรือง จำกัด สำหรับการเป็นเจ้าภาพพาน้องจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ไปชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย แนวแอคชั่น ผจญภัย แฟนตาซี เรื่อง “๙ ศาสตรา” ที่โรงภาพยนตร์ SFX  ภายในห้างเซ็นทรัล พัทยาบีช.. ขอขอบคุณนางสาววราภรณ์ ผู้ติดต่อประสานงาน ในโอกาสนี้ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณจันทร์เพ็ญ บุญหลั่ง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย..

» Read more

..ดร. ศตคุณ ดวงดารา อดีต สท.ต. ห้วยใหญ่ และครอบครัว สำหรับการบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา เพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้า โอกาสครบรอบวันเกิดลูกชาย คือคุณธรรม์พงศ์ ในวันนี้ โดยทางคณะได้เยี่ยมน้อง ๆ หลายกลุ่มวัยด้วย.. ขอให้ทุกท่าน โดยเฉพาะเจ้าของวันเกิด มีสุขภาพดี เป็นที่รักของคนรอบข้าง และประสบความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชนัญชิดา  ศิบุญนันท์  และครอบครัว จากปทุมธานี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ..

» Read more

..นายโมลิน เขียวรักษา พร้อมด้วยลูก ๆ สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเล่นกับน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการสนับสนุนงานของเราด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค..

» Read more

..คณะของนางสาววิไลวรรณ ทำนา สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกกลุ่มวัย..

» Read more

..ครอบครัวของคุณปวีณา บุญเจิด จากศรีราชา พร้อมด้วยเพื่อนชาวลาว คือ Ms. Phidavanh Lohisenh สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา กรเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ..

» Read more

..เด็กหญิงเอรีย์ญา เอมสมบัติ วัย 4 ขวบ จากศรีราชา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด โดยครอบครัวของน้องได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็ก ๆ ในบ้านของเรา ตลอดจนการเข้าเยี่ยมห้องเด็กอ่อน.. สุขสันต์วันเกิดแด่น้องเอรีย์ญา.. ขอให้น้องเติบโตสมวัย มีสุขภาพดีและครอบครัวอบอุ่นเสมอครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณธันย์ชนก กันตา พร้อมครอบครัว สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก การเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท..

» Read more

..คุณกัญญาภัค พันธุ และคุณณหฤทัย วรวะไล สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นหลากหลายชนิด ให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ..

» Read more
1 2