Monthly Archives: มกราคม 2018

..นางสาวจันทร์สุดา บุญมาก พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อน ๆ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ.. สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวเสาวรส รัตนโฉมศรี ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา สำหรับการพาครอบครัวมาทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมคารวะคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของเรา.. สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวเพ็ญจมาศ เจริญสุวิรัตน์ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการ.. ขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงามตลอดปี 2561 และตลอดไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของนางสาวปณิดา เมืองทอง และนายอานนท์ บุญศิริมงคลชัย สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการประเภทต่าง ๆ ในบ้าน.. ขอความสุข ความเจริญ และสุขภาพดีจงเป็นของทุกท่านตลอดปี 2561 และตลอดไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..นายเอกพงศ์  ถนอมฤทธิ์ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคสิ่งของและทุนสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน.. สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพรอุมาเทวี อมาจิตราพันธ์ และครอบครัว  จากร้านธงฟ้า กรุงเทพฯ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย.. สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวฐนิตา พัฒนกิจเจริญ และครอบครัว สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กรุ่นโต ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ.. ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า และสิ่งที่ดีงามตลอดปีใหม่ 2561 และตลอดไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..มิสเตอร์สตีเฟน นีโอ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การนำคุณสุพัตรา ช่วยบุดดา และคุณอุมาภรณ์ สีจ๊ะแปง มาทำความรู้จักกับน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ.. ขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการงานอาชีพตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอริศรา แนวเงินดี  และครอบครัว จากสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการแบ่งปันขนมหลากหลายชนิด และนมกล่องพร้อมดื่ม.. สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณภูเก็ต ธาดาธนวงศ์ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาคุณกนกพร สรอุดมฤทธิ์  พร้อมด้วยคุณพงศกร และคุณณัฐสิทธิ์ ภาสกรนที มาทำความรู้จักกับบ้านของเรา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นหลากหลายประเภท สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ..  ขอความสุข ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพดีเป็นของทุกท่านและครอบครัวตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2