Monthly Archives: มกราคม 2018

..คณะของ Ms. Benedicte Bisquest สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องเขียนต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ.. ขอขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณจีระนันท์ อักษร สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสมทบการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา.. ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลจงเป็นของท่านและครอบครัวตลอดปีใหม่ 2561 และเสมอไป..

» Read more

..คุณณัฐชาวดี ชีกว้าง และเพื่อน ๆ  สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี ภารกิจก้าวหน้า และครอบครัวอบอุ่น ตลอดปีใหม่นี้และเสมอไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..บรรดาแขกของ Smurf Bar พัทยา สำหรับการสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อย่างต่อเนื่อง โดยคุณอัยลดา พาลึก และ Mr. Werner Porzsinszky ได้กรุณานำเงินจากตู้บริจาคในบาร์มาส่งมอบอีกครั้งหนึ่ง.. ด้วยความขอบคุณต่อทุกท่าน ขอความสุข ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพดี เป็นของทุกท่านและครอบครัวครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณ Cindy Reukers พร้อมด้วยลูก ๆ จากออสเตรเลีย สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และสมาชิกในบ้าน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ วัยเรียน.. ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more