Monthly Archives: มกราคม 2018

..คุณอรวรรณ จวนพิมาย และเพื่อน ๆ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี และความสุขสมปรารถนาตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของมิสเตอร์ฮิโรซาโตะ นากาโมโตะ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการนำขนมมาแบ่งปันให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา.. สวัสดีปีใหม่แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอริสา สิริพิพัฒน์ คุณสุวนันท์ ชัยสันติตระกูล และคุณธนาธิศ สเตฟเฟนส์ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคขนมและเสื้อผ้าให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็ก ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ.. ขอให้ทุกท่านประสบความสุขและความเจริญก้าวหน้าตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ด้วยการบริจาคชุดเครื่องเขียนและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อน้อง ๆ วัยเรียนในความดูแลของเรา.. ฝากขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ และขอให้ทุกท่านประสบความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพดี และสมปรารถนาตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเพ็ญประกาย เทียงโงก และคณะเพื่อนร่วมงานในกลุ่มบริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน และการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้หลากหลายรายการ.. ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลจงมีแด่ทุกท่านและครอบครัว ตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเอ็ฟเวอลีน วัชเทนไฮม์ และสามี คือคุณบี เดวิด ชไนเดอร์ จากบ้านอำเภอ สัตหีบ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายสมาชิกของเราในระหว่างการเยี่ยมชมรอบบริเวณบ้านเด็กกำพร้า ตลอดจนความสนใจจะให้การช่วยเหลือน้อง ๆ ในฐานะอาสาสมัครในอนาคตอันใกล้.. สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเคอร์รี่ จิลลี่ส์ พร้อมด้วยธิดาทั้งสอง และมารดา คือคุณโรส สำหรับการทำความรู้จักกับโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการนำของเล่นมาแบ่งปันให้กับน้อง ๆ รุ่นเล็ก ก่อนที่ครอบครัวจิลลี่ส์จะเดินทางกลับสก๊อตแลนด์.. มีความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ 2561 นะครับ/คะ..

» Read more

..ครอบครัวของมิสเตอร์รอย และคุณบุญมี แมชมัน จากอังกฤษ สำหรับการบริจาคข้าวสารจำนวนมาก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในระหว่างการพักผ่อนในเมืองไทย.. ขอบพระคุณและสวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเด็นนิส ยัง สำหรับการเยี่ยมน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นการส่วนตัว และการบริจาคทุนสนับสนุนงานของเรา ก่อนการเดินทางกลับแคนาดา โดยมีคุณตุ๊กมาทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อนด้วย.. ขอให้ทั้งสองท่านมีสุขภาพดี และสมปรารถนาทุประการตลอดปีใหม่ 2561.. เดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่ครับ/ค่ะ..

» Read more