Monthly Archives: มกราคม 2018

..คุณอามีนา จริดา ชาวฝรั่งเศส และคุณสมศักดิ์ สามี สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาเพื่อน ๆ คือครอบครัวของมิสเตอร์เจอราลด์ ซูร์วิลล์ จากฝรั่งเศส มาทำความรู้จักกับน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน การร่วมกันบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ตลอดจนความสนใจจะอุปถัมภ์น้อง ๆ วัยเตาะแตะด้วย..  ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของนางนงนุช และมิสเตอร์ไมเคิล สเวนส์สัน สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณนงนุช ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน และการแจกอาหารว่างให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป ซึ่งได้ร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิด” แด่คุณนงนุช และขอให้ครอบครัวอบอุ่น ปลอดภัย ตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวมนสิชา และนางสาวธนภรณ์ รักความสุข สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคนมผงสูตรพิเศษเพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกที่แพ้นมวัว ตลอดจนการแบ่งปันความอบอุ่นให้กับเด็กวัยเตาะแตะ.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและสมปรารถนาตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวพรประภา-นางสาวเบญจภรณ์ สุทธิสถิตย์ พร้อมด้วยนางสาวสิรินภา วะราสิน และนางสาววรินทร แย้มผกา สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคอาหารหลากหลายชนิดให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา.. สวัสดีปีใหม่ครับ/ค่ะ..

» Read more